info@sergifmoure.com

// Blog

 


LATENT ESTUDI

 

 

Latent Estudi.com

ENGLISH

LatentEstudi is formed by young enterprising people and a group of collaborators, who enjoy their work. We offer a personal vision and our own character, inviting the client to enjoy a new and customized experience. The challenges are our goal since they teach to us, put to us on approval and make us evolve. We work for private customers and companies offering a great variety of visual solutions.

CATALÀ

LatentEstudi està format per joves emprenedors i un equip de col·laboradors, que s’apassionen amb la seva feina. Oferim una visió personal i un caràcter particular, convidant al client a gaudir d’una experiència propera i personalitzada. Els reptes són la nostra fita ja que ens ensenyen, i això ens fa evolucionar. Treballem per a particulars i empreses de diferents sectors oferint tot un ventall de serveis.

CASTELLANO

LatentEstudi está formado por jovenes emprendedores y un equipo de colaboradores, que se apasionan por su trabajo. Ofrecemos una visión personal y un carácter particular, invitando al cliente a gozar de una experiencia próxima y personalizada. Los retos son nuestra meta ya que nos enseñan, nos ponen a prueba y nos hacen evolucionar. Trabajamos para particulares y empresas de diferentes sectores ofreciendo un abanico de servicios.