info@sergifmoure.com

// Blog

 


NEIGHBORS

SABADELL 2006-2008

NEIGHBORS
NEIGHBORS
NEIGHBORS
NEIGHBORS
NEIGHBORS
NEIGHBORS
NEIGHBORS
NEIGHBORS
NEIGHBORS
NEIGHBORS

2/6

ENGLISH

The same story happens again and again in a repetition of the cycle. Between years 1960 and 1975 the population of Sabadell increased in 130.000 inhabitants. New suburbs where built, lacking in any service and without any social net, as time passed this situation kept on improving. Now a day, these neighbourhoods, receive new inhabitants who come from countries around de world. The similarities among these two generations of emigrants show up. This suburbs are the melting pot for the future generation and they have to accept each other as neighbours.


CATALÀ

L’entrellat urbà fa d’escenari d’aquesta història. El mateix fenomen torna a succeir al mateix espai en una repetició del cicle. Els protagonistes d’aquesta història viuen vides paral·leles en moments diferents. Són persones que, per una raó o una altre, un dia van emigrar de la seva terra natal, per buscant una vida millor. Entre els anys 1960 i 1975 la població de Sabadell va augmentar en 130.000 habitants. Nous barris van aparèixer del no res, mancats de qualsevol servei i sense teixit social, amb els anys aquesta situació ha anat millorant. Actualment aquest mateix escenari, aquests barris, acullen a uns nous protagonistes que provenen d’orígens diversos. Les similituds entre aquestes dues generacions d’emigrants salten a la vista. Aquesta situació fa que siguin barris molt dinàmics socialment on cada dia persones d’origen divers es relaciona (o s’ignora), el fet, és que es troben en una situació de convivència forçosa, com a veïns que són.

CASTELLANO

El mismo fenómeno vuelve a suceder en una repetición del ciclo. Los protagonistas de esta historia viven vidas paralelas en momentos diferentes. Son personas que, por una razón u otra, un día emigraron de su tierra natal, buscando una vida mejor. Entre los años 1960 y 1975 la población de Sabadell aumentó en 130.000 habitantes. Nuevos barrios aparecieron del nada, faltos de cualquier servicio y sin tejido social, con los años esta situación ha ido mejorando. Actualmente este mismo escenario, estos barrios, acogen a unos nuevos protagonistas que provienen de orígenes diversos. Las similitudes entre estas dos generaciones de emigrantes saltan a la vista. Esta situación hace que sean barrios muy dinámicos socialmente donde cada día, personas de origen diverso, se relaciona (o se ignora), el hecho, es que se encuentran en una situación de convivencia forzosa, como vecinos que son.